Garantie


BeddenshopOnline.nl leeft de conformiteitseis uit de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming na. Wij staan voor deugdelijke producten. Wij garanderen dat de geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht een product defect raken, dan kunt u natuurlijk ook op ons rekenen.Fabrieksgarantie
Naast de wettelijke garantie is op al onze producten de fabrieksgarantie van de betreffende fabrikant van toepassing, m.u.v. eenmalige aanbiedingen en showroommodellen. De garantiebepalingen van de verschillende fabrikanten kunt u in de meeste gevallen terugvinden op de website van de betreffende fabrikant.

Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie, dan dient u dit schriftelijk aan BeddenshopOnline.nl kenbaar te maken.Defect bij ontvangst
Mocht het door u gekochte product bij ontvangst gebreken vertonen, meldt dit dan binnen bekwame tijd per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.Uitgesloten van garantie
Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
a. Ten aanzien van normale slijtage.
b. Indien er geen bewijsmiddel van aankoop (b.v. aankoopfactuur of bankafschrift) kan worden overlegd.
c. Bij onoordeelkundig gebruik.
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
f. Indien anderen dan BeddenshopOnline.nl, zonder voorafgaande toestemming van BeddenshopOnline.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.De volledige garantie voorwaarden vindt u tevens in de Algemene Voorwaarden van BeddenshopOnline.nl.

M LINE

UBICA

AVEK

INDIGO

LIFE TIME

SOFA-BED

INNOVATION

BEDTEXTIEL

OUTLET

INFORMATIE